Riešenia

Ponúkame Vám komplexné riešenia pre Vaše projekty:

  • Rodinné domy - klasické a inteligentné elektroinštalácie, riadiace systémy, zabezpečenie, kamery, TV/SAT systémy, rozvody dát, telefónu, vrátnik
  • Penzióny a ubytovacie zariadenia - klasické a inteligentné elektroinštalácie, zabezpečovacie, kamerové a prístupové systémy, riadiace systémy, požiarne a evakuačné systémy
  • Administratíva a priemysel - zabezpečovacie, kamerové a prístupové systémy, evidencia dochádzky, návštev, riešenie stravovania, požiarne a evakuačné systémy, rozvody dáta, TV, telefón, riadiace systémy
  • Vonkajšie priestory - FW elektrárne, sklady, otvorené priestranstvá - zabezpečovacie a kamerové systémy, prenos dát a obrazu